Archive

Posts Tagged ‘singur’

Cânt – Magda Isanos

August 25, 2012 Leave a comment

Cant - Magda Isanos

Cânt ca privighetorile oarbe.
Nu ştiu, eu sorb cântecul sau el mã soarbe.
Atât de sus ne-nãlţãm câteodatã…
Sufletu-mi arde de-o flacãrã înfricoşatã.

Ca rugul din care a vorbit Dumnezeu,
aşa arde sufletul meu.
Cred în zâne, în sfinţi şi minuni;
prieteni, nu-mi împletiţi cununi.
Cântecul e-n mine ca-n voi tãcerea;
îi bãnuiesc uneori puterea,
însã nu ştiu nimic şi mã-nchin smerit
îngerului lângã mine ivit.

Fã-mã sã cânt despre oameni şi suferinţi,
şoptesc cu buzele reci, fierbinţi,
despre sãraci, despre copii şi foame…
Şi-n mijlocul cereştii mele spaime,
întrezãresc cuvintele de foc,
cu care-ar trebui sã creez lumea, s-o pun la loc.

Apoi rãmân singurã. Nu ştiu nici eu
de ce mi-a vorbit din stufişul aprins Dumnezeu.

Advertisements

Necuvintele de Nichita Stãnescu

July 13, 2010 1 comment

 

 

El a întins spre mine o frunzã ca o mânã cu degete.

Eu am întins spre el o mânã ca o frunzã cu dinţi.

El a întins spre mine o ramurã ca un braţ.

Eu am întins spre el braţul ca o ramurã.

El şi-a înclinat spre mine trunchiul

ca un mãr.

Eu mi-am înclinat spre el umãrul

ca un trunchi noduros.

Auzeam cum se-nteţeşte seva lui bãtând

ca sângele.

Auzea cum se încetineşte sângele meu suind ca seva.

Eu am trecut prin el.

El a trecut prin mine.

Eu am rãmas un pom singur.

El

un om singur.

%d bloggers like this: