Litere si ... alfabete

Gânduri… gânduri…


Ecou    

Timpul se târãşte greoi   

Pe trupul meu din praf de stele.   

Întinde mâna… atinge-mã,   

Mã voi deschide ca întâia geanã de luminã   

ce joacã pe prima picãturã de sânge,   

cãzutã-n loc de lacrimã.   

   

Clepsidra zgârie cu unghiile secunda   

În care te-am cunoscut,   

în care te-am primit dincolo de aparenţe,   

dureroase, dar dure şi trainice,   

pentru ca nimicul din mine,   

sã nu strãpungã suprafaţa rece.   

   

Nu, nu sunt eu cea care   

ţi-a furat visul.   

Nu, nu sunt eu cea care   

te-a sfãrâmat în bucãţele.   

Nu, nu sunt eu cea care   

A murit pentru tine.   

     

Melcul fãrã cochilie    

     

Cochilia mea nu e destul de tare   

Sã mã apere de mine,   

de tine, de vid,   

de dragoste.   

   

Cochilia mea nu e suficientã   

sã închidã ecoul unei lumi decadente,   

sã spargã în cioburi imaginea grotescã   

a unui suflet amputat.   

   

Nu va creşte nimic în locul   

în care ai plantat deznãdejde.   

Nu vor prinde rãdãcini   

gândurile de dragoste,   

pe care le-ai semãnat fãrã sã vezi,   

cã dincolo de tine,   

n-a mai rãmas nimic.   

   

Timpul nu se va opri în loc   

sã se întrebe dacã meritã curgerea.   

Lumea nu va încremeni într-o mişcare   

dintr-o fotogramã ruptã.   

Nimic nu se va schimba   

poate doar melcul fãrã cochilie.   

   

Cochilia mea nu e destul de rezistentã   

sã opreascã valuri de dor,   

tristeţe şi ardoare.   

Cochilia mea nu e suficientã   

sã mã ascundã de dragostea din mine…   

Irninis Miricioiu   

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.